+40 31 631 3974

Politica de Protecţie a datelor personale

1. CINE SUNTEM

SPOTAWHEEL este o platformă de vânzări on-line, închirieri și leasing operațional de autovehicule rulate, deținută de compania SPOTAWHEEL GROUP GmbH, o societate comercială cu răspundere limitată înființată în Germania și care activează pe piețele din Germania, Grecia, Polonia și România.

În România, brand-ul SPOTAWHEEL este prezent prin intermediul AutoSP ROM SRL, o societate comercială de naționalitate română, cu sediul în București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 87 și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20057/2021, CUI 45229528, și TRADESPOT ROM SRL, o societate comercială de naționalitate română, cu sediul în București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 87 și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19952/2021, CUI 45223894, în calitate de Operatori Date asociați.

2. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul acordării de servicii la cele mai înalte standard de calitate și în cel mai scurt timp posibil, putând da curs astfel dorințelor dumneavoastră de a comercializa/ cumpăra/ închiria, inclusiv în regim de leasing operațional, o mașină rulată, la nivelul cerințelor și standardelor dumneavoastră.

3. TEMEIUL LEGAL

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal îl temeiul consimțământului dumneavoastră liber exprimat în momentul în care bifați că sunteți de acord cu Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile afișate ori de câte ori alegeți să puneți în vânzare un automobile prin intermediul site-ului nostru sau doriți să cumpărați/ închiriați, inclusiv în regim de leasing operațional, o mașina selectată din baza noastră de date sau pur și simplu doriți să ne contactați.

Aveți dreptul la retragerea consimțământului în orice moment, trimițându-ne un e-mail la adresa [email protected], în care să menționați retragerea consimțământului. Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și dusă la îndeplinire imediat, dacă nu există alte prevederi legale ce ne împiedică să dăm curs solicitării dumneavoastră, caz în care vă vom comunica acest aspect.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru luarea măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim pentru prelucrarea eficientă a solicitărilor care ne sunt adresate (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD) sau cu acordul tău (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD) dacă acest lucru a fost solicitat. În acest caz, prelucrarea datelor se face conform înțelegerii contractuale sau a perioadelor impuse de legislația românească.

Prin platforma Spotawheel, am întreprins toate măsurile tehnice și organizatorice astfel încât prelucrarea datelor dumneavoastră să se realizeze:

 • în mod legal, echitabil și transparent;
 • în scopuri determinate, explicite și legitime;
 • într-un mod adecvat, relevant și limitat la scopurile asumate și enunțate transparent;
 • exact;
 • pentru o perioadă de timp legitimă;
 • într-un mediu securizat, cu acces limitat doar pentru personalul autorizat și protejat împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

4. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM

În relația cu dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, putem să prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

1. În timpul transmiterii formularului electronic aferent oricăror concursuri sau oferte speciale, atunci când utilizatorul/vizitatorul poate furniza în mod voluntar anumite date personale. În acest caz solicităm următoarele informații:

 • Nume și prenume
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon

2. La transmiterea unui formular online pentru vânzarea/promovarea/schimbarea mașinii tale. În acest caz solicităm următoarele informații:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de e-mail;
 • Numărul de telefon;
 • Zona de reședință;
 • Detaliile mașinii neincluse: număr de înmatriculare, număr VIN (serie șasiu).

3. În timpul solicitării electronice de informații cu privire la vânzarea / promovarea mașinii tale. În acest caz solicităm următoarele informații:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de e-mail;
 • Numărul de telefon;
 • Zona de reședință;
 • Detaliile mașinii neincluse: număr de înmatriculare, număr VIN (serie șasiu).

4. În timpul solicitării electronice de informații cu privire la achiziționarea unei mașini. În acest caz solicităm următoarele informații:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de e-mail;
 • Numărul de telefon.

5. La momentul solicitării închirierii unei mașini. În acest caz solicităm următoarele informații:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de domiciliu;
 • Numărul de telefon;
 • Adresa de e-mail.

6. La momentul încheierii unui contract de închiriere/ leasing operațional. În acest caz solicităm următoarele informații:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de domiciliu;
 • Numărul de telefon;
 • Adresa de e-mail;
 • CNP;
 • Alte informații cuprinse în copia actului de identitate;
 • Copia carnetului de conducere;
 • Alte informații cuprinse în copia carnetului de conducere;
 • Număr și serie act de identitate;
 • Cont IBAN;
 • Informații referitoare la situația veniturilor persoanei fizice din ultimele 6 luni;
 • Balanța veniturilor și cheltuielilor pentru ultimele 3 luni – în cazul în care potențialul client este freelancer;
 • Ultimul bilanț financiar – în cazul în care potențialul client este freelancer;
 • Informații referitoare la comportamentul de debitor în relația cu alte instituții financiare bancare/ nonbancare creditoare;
 • Alte informații referitoare la persoana vizată cuprinsă în documentele ce justifică situația veniturilor și la comportamentul de debitor emise de instituții cu atribuții în acest sens (ex: denumire angajator, funcția, solduri etc.).

În vederea evaluării dosarului dumneavoastră de leasing operațional, în baza consimțământului dumneavoastră, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către o terță persoană din SEE, în calitate de persoană împuternicită, pentru evaluarea nivelului maxim al ratei lunare pentru care sunteți eligibil.

Suplimentar, în temeiul legal al contractului de închiriere/ leasing operațional încheiat cu dumneavoastră și al consimțământului dumneavoastră liber exprimat la momentul solicitării închirierii unei mașini, inclusiv în sistemul de leasing operațional, putem prelucra date de geolocație ale mașinii, transmise de echipamentele de localizare prin GPS amplasate pe mașină, în cazurile și în condițiile enumerate în contract.

5. PE CE DURATĂ DE TIMP PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioadă nelimitată, până la retragerea consimțământului din partea dumneavoastră sau pe perioada limitată de termenii contractuali sau cei impuși de legislația românească în ceea ce privește păstrarea anumitor tipuri de documente, după caz.

6. COOKIES

În timpul navigării pe acest site, compania noastră poate colecta ID-uri de utilizator folosind tehnologii adecvate, cum ar fi cookie-uri și / sau urmărirea adreselor IP Protocol (Internet). Cookie-urile sunt mici fragmente de text care sunt trimise browserului de către un site pe care utilizatorul îl vizitează. Utilizarea cookie-urilor facilitează site-ul să-și amintească informații despre vizita utilizatorului, cum ar fi limba preferată, să-și amintească preferințele cu privire la căutarea sigură, la numărarea vizitatorilor sau la facilitarea înregistrării cu serviciile noastre.

Puteți controla și / sau șterge cookie-urile după cum doriți. Detalii pot fi găsite aici: www.aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile deja pe computer și configurați majoritatea browserelor pentru a preveni instalarea cookie-urilor. Cu toate acestea, în acest caz, poate fi necesar să vă ajustați propriile preferințe de fiecare dată când vizitați un site. Utilizatorul poate utiliza site-ul fără probleme și fără utilizarea cookie-urilor, dar poate fi în detrimentul utilizabilității sale și al funcționării anumitor servicii.

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

AutoSP ROM S.R.L. și TradeSpot ROM S.R.L. se angajează să respecte drepturile persoanelor vizate, în conformitate cu art. 15 – 21 din RGPD și anume:

 • Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate;
 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, ori de câte ori este necesar;
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la opoziție față de prelucrarea datelor cu caracter personal;

De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că am încălcat în vreun fel drepturile dumneavoastră, în procesul de prelucrare a datelor.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. ne puteți adresa orice solicitare, întrebare sau nelămurire cu privire la oricare dintre aceste drepturi, la următoarele date de contact:

 • Adresa: București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 87, etaj 3, sector 1
 • E-mail: [email protected]

În cazul în care considerați că nu respectăm legislația privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la următoarele date de contact:

 • Adresa: Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București
 • E-mail: [email protected]
 • Fax: +40.318.059.602
 • Website: www.dataprotection.ro

8. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AutoSP ROM S.R.L. și TradeSpot ROM S.R.L. nu divulgă datele pe care le dețin şi prelucrează, despre toate categoriile de persoane vizate, altor persoane fizice sau juridice. Cazurile în care datele clienților noștri pot fi divulgate către alte companii sau persoane fizice sunt acelea în care alte companii, persoane fizice sau juridice acționează ca persoane împuternicite în relația cu AutoSP ROM S.R.L., respectiv TradeSpot ROM S.R.L. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de derularea unui contract, întocmirea unei documentații necesare derulării contractului, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre. În baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat, în vederea evaluării eligibilității dumneavoastră pentru una dintre mașinile ce doriți să le închiriați în regim de leasing operațional, putem transmite datele dumneavoastră către terțe persoane din SEE, în calitate de Persoană împuternicită de operator.

De asemenea, avem dreptul și obligația de a dezvălui datele dumneavoastră ori de câte ori este cazul autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor de drept, avocaților pentru a ne reprezenta în cazul unui litigiu sau pentru consultanță, executorilor judecătorești pentru comunicări contractuale sau punerea în executare a eventualelor hotărâri judecătorești, firme de recuperare creanțe și în orice alte situații justificate cu înștiințarea în prealabil a dumneavoastră, dar numai în vederea îndeplinirii scopului amintit mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor persoanei vizate.

9. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AutoSP ROM S.R.L. și TradeSpot ROM S.R.L. nu transferă date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE).

10. MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Orice schimbare survenită în Politica noastră de confidențialitate va fi publicată pe această pagină sau, unde este cazul, notificată prin email. Vă rugăm să verificați frecvent această secțiune pentru a fi la curent cu eventualele schimbări.

8. La momentul transmiterii unui formular electronic pentru testarea unei mașinii. În acest caz solicităm următoarele informații:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de e-mail;
 • Numărul de telefon.

9. Pentru a vă abona la Buletinul nostru informativ sau pentru a vă trimite Ghidul privind kilometrajul sau pentru a vă transmite Raportul tehnic scris al unui vehicul, atunci când solicităm utilizatorului/vizitatorului să ne furnizeze adresa de e-mail. Partea în cauză se poate dezabona de la Buletinul informativ sau poate actualiza informațiile la orice dată, iar informațiile înregistrate în scopurile mai sus menționate vor fi șterse/ modificate, după caz. Solicitările privind dezabonarea sau rectificarea datelor dumneavoastră o puteți face oricând trimițându-ne un e-mail la adresa [email protected].

10. Informații precum adresa de IP a calculatorului (adresa web) pot fi colectate în mod automat atunci când vizitați pagina noastră de internet. Este posibil ca, atunci când vizitați acest site web, comportamentul dumneavoastră de navigare să fie evaluat statistic. Aceasta se realizează în principal cu așa-numitele programe de analiză. Informații detaliate despre aceste programe de analiză pot fi găsite în următoarea declarație privind protecția datelor, la secțiunea “Cookies”.

5. PE CE DURATĂ DE TIMP PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioadă nelimitată, până la retragerea consimțământului din partea dumneavoastră sau pe perioada limitată de termenii contractuali sau cei impuși de legislația românească în ceea ce privește păstrarea anumitor tipuri de documente, după caz.

6. COOKIES

În timpul navigării pe acest site, compania noastră poate colecta ID-uri de utilizator folosind tehnologii adecvate, cum ar fi cookie-uri și / sau urmărirea adreselor IP Protocol (Internet). Cookie-urile sunt mici fragmente de text care sunt trimise browserului de către un site pe care utilizatorul îl vizitează. Utilizarea cookie-urilor facilitează site-ul să-și amintească informații despre vizita utilizatorului, cum ar fi limba preferată, să-și amintească preferințele cu privire la căutarea sigură, la numărarea vizitatorilor sau la facilitarea înregistrării cu serviciile noastre.

Puteți controla și / sau șterge cookie-urile după cum doriți. Detalii pot fi găsite aici: www.aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile deja pe computer și configurați majoritatea browserelor pentru a preveni instalarea cookie-urilor. Cu toate acestea, în acest caz, poate fi necesar să vă ajustați propriile preferințe de fiecare dată când vizitați un site. Utilizatorul poate utiliza site-ul fără probleme și fără utilizarea cookie-urilor, dar poate fi în detrimentul utilizabilității sale și al funcționării anumitor servicii.

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

AutoSP ROM S.R.L. și TradeSpot ROM S.R.L. se angajează să respecte drepturile persoanelor vizate, în conformitate cu art. 15 – 21 din RGPD și anume:

 • Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate;
 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, ori de câte ori este necesar;
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la opoziție față de prelucrarea datelor cu caracter personal;

De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că am încălcat în vreun fel drepturile dumneavoastră, în procesul de prelucrare a datelor.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. ne puteți adresa orice solicitare, întrebare sau nelămurire cu privire la oricare dintre aceste drepturi, la următoarele date de contact:

 • Adresa: București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 87, etaj 3, sector 1
 • E-mail: [email protected]

În cazul în care considerați că nu respectăm legislația privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la următoarele date de contact:

 • Adresa: Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București
 • E-mail: [email protected]
 • Fax: +40.318.059.602
 • Website: www.dataprotection.ro

8. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AutoSP ROM S.R.L. și TradeSpot ROM S.R.L. nu divulgă datele pe care le dețin şi prelucrează, despre toate categoriile de persoane vizate, altor persoane fizice sau juridice. Cazurile în care datele clienților noștri pot fi divulgate către alte companii sau persoane fizice sunt acelea în care alte companii, persoane fizice sau juridice acționează ca persoane împuternicite în relația cu AutoSP ROM S.R.L., respectiv TradeSpot ROM S.R.L. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de derularea unui contract, întocmirea unei documentații necesare derulării contractului, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre. În baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat, în vederea evaluării eligibilității dumneavoastră pentru una dintre mașinile ce doriți să le închiriați în regim de leasing operațional, putem transmite datele dumneavoastră către terțe persoane din SEE, în calitate de Persoană împuternicită de operator.

De asemenea, avem dreptul și obligația de a dezvălui datele dumneavoastră ori de câte ori este cazul autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor de drept, avocaților pentru a ne reprezenta în cazul unui litigiu sau pentru consultanță, executorilor judecătorești pentru comunicări contractuale sau punerea în executare a eventualelor hotărâri judecătorești, firme de recuperare creanțe și în orice alte situații justificate cu înștiințarea în prealabil a dumneavoastră, dar numai în vederea îndeplinirii scopului amintit mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor persoanei vizate.

9. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AutoSP ROM S.R.L. și TradeSpot ROM S.R.L. nu transferă date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE).

10. MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Orice schimbare survenită în Politica noastră de confidențialitate va fi publicată pe această pagină sau, unde este cazul, notificată prin email. Vă rugăm să verificați frecvent această secțiune pentru a fi la curent cu eventualele schimbări.